ประวัติภาษาไทย

ประวัตินักแต่งเพลง: มรกต เชิดชูงาม

        มรกตเป็นนักประพันธ์เพลงชาวไทยเจ้าของรางวัลยอดเยี่ยมสาขาการประพันธ์เพลงจากรายการ Young Thai Artist Award 2010 ผลงานของเขาได้นำไปแสดงในเทศกาลดนตรี Flute Festival Singapore 2018, 4th Congreso Latino Americano de Clarinetistas 2019 ตลอดจนเทศกาลดนตรีอื่น ๆ อาทิ Thailand Flute Festival 2018, Thailand Brass and Percussion Conference, Thailand International Composition Festival 2015 & 2017 และ Thailand International Wind Symphony Competition 2018 เขาได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม Ensemble TIMF Academy Partial Scholarship 2008
 
        มรกตได้รับ commission จากงานต่าง ๆ อาทิ ได้รับเกียรติประพันธ์บทเพลงสำหรับพิธีปิดงาน 100 ปีชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์, ประพันธ์บทเพลงวาสิฏฐีเนื่องในโอกาส 130 ปีพระยาอนุมานราชธนและ 50 ปี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ประพันธ์บทเพลงสำหรับวงดนตรี ได้แก่ Thailand Philharmonic Orchestra, Tacet(i) Ensemble, Salaya Modern Ensemble, Mahidol Wind Orchestra ฯลฯ นอกจากนี้ ผลงานประพันธ์และเรียบเรียงของเขายังถูกนำไปแสดงกว่า 10 ประเทศทั่วโลก อาทิ เยอรมนี, สิงคโปร์, ฝรั่งเศส, ไต้หวัน, โครเอเชีย, อิตาลี, ออสเตรเลีย, อเมริกา ฯลฯ
นอกจากเป็นนักแต่งเพลงอิสระแล้ว เขาเป็นนักเปียโนและนักเรียบเรียงของ Grand Opera (Thailand) โดยมีผลงานแสดงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ คอนเสิร์ต Spanish Art Song and Operetta ภายใต้การสนับสนุนของสถานทูตสเปน, Austria Embassy Concert ณ สถาบันเกอเธ่อ, Swiss Art Song ณ สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ เป็นนักแต่งเพลง, นักเรียบเรียงและนักเปียโนให้กับวง Thai Youth Choir

        มรกตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาการประพันธ์ดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเรียนกับ อติภพ ภัทรเดชไพศาล และ Valeriy Rizayev เรียนเปียโนกับอ.พิษณุ แก้วกำแพง และ ดร.นภนันท์ จันทร์อรทัยกุล เขาได้รับรางวัลสูงสุด รายการ 8th Bangkok Chopin Piano Competition 2008 รุ่น Fourth Age Category ได้รับรางวัลที่ 2 รายการ Yamaha Thailand Music Festival 2005, ทำงานเป็น Rehearsal Pianist ให้กับ Opera เรื่อง แม่นาค และ Dan No Ura ของ สมเถา สุจริตกุล, เรื่อง Dido & Aeneas โดย Henry Purcell, Les mamelles de Tiresias โดย Francis Poulenc, Sakontala โดย Franz Schubert กำกับโดย ภัทรสุดา อนุมานราชธน, เป็น Accompanist in residence ใน Winter Journey 2015 & 2016 Music Camp ทั้งนี้ยังได้เรียบเรียงอุปรากรเรื่อง Merry Widow by Franz Lehar สำหรับ Piano Trio กำกับโดย Benoît De Leersnyder แสดงที่พระตำหนักชมดงหัวหิน นอกจากนี้เขาเป็นนักเปียโนของวง BMS Choir และ ไหมไทยทริโอ ของอ.ดนู ฮันตระกูล
Select your currency
THB Thai baht