Confirm Payment/แจ้งชำระเงิน

*โปรดอ่านก่อนส่งสลิปยืนยันการชำระเงิน* - หลังจากที่ท่านได้ทำการส่งข้อมูลและสลิปยืนยันเรียบร้อยแล้ว ลิงค์ไฟล์ดิจิตอล pdf หรือ mp3 จะถูกส่งเข้าไปยังกล่องอีเมล์หลักตามที่ท่านได้ระบุไว้ หากไม่พบกรุณาตรวจสอบใน "จดหมายขยะ" หรือ "Junk mail"
ลิงค์ไฟล์จะมีวันหมดอายุและจำกัดจำนวนการดาวน์โหลด
Select your currency
THB Thai baht